Zorgboerderij

Zinvol werk doen en je onderdeel voelen van een groter geheel.

Zorgboerderij Drenthe

Dagbesteding en re-integratie

Vanaf de start in 2007 heeft ons bedrijf drie takken: zorg, recreatie & educatie, en de teelt van bijzondere gewassen. Hier hebben we voor gekozen omdat deze takken elkaar versterken. De mensen met een zorgachtergrond, ofwel deelnemers, noemen we gewoon vrijwilligers. 

Samen met alle andere vrijwilligers hebben we een prachtplek gecreëerd waar het goed toeven is. Door de diverse teelten en thematuinen bestaat er door het jaar heen een grote afwisseling van werkzaamheden. Er valt veel te leren en bij te dragen. De structuur die wij bieden met de vaste dagritmes van werken en pauzeren en de door het jaar heen terugkerende werkzaamheden bieden een structuur die veel vrijwilligers goed doet. 

De dagbesteding op de tuinen geeft vaak een grote meerwaarde in hun bestaan. Wij willen graag dat iedereen die naar de tuinen komt of er werkt dit een prettige plek vindt om te zijn. In de prachtige natuurlijke omgeving met zijn monumentale gebouwen, willen we een omgeving creëren waar ruimte is voor openheid, eigenheid, aandacht, gezelligheid, vriendelijkheid, eerlijkheid en rust.

We hebben het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen van de federatie Landbouw en Zorg en werken met het kwaliteitssysteem ‘Kwaliteit laat je zien’. Verder zijn we aangelosten bij BEZINN. Boer en Zorg in Noord Nederland.

De werkzaamheden bij de Tuinen

Het werk in de tuinen is zeer afwisselend en op een prettige manier fysiek. Er is licht werk, zoals bonen sorteren, bestellingen klaarmaken en zaadzakjes vullen, maar ook zwaarder werk, zoals hout kloven, spitten en hagen snoeien. De grote mate van afwisseling maakt het werk niet snel saai en zorgt er ook voor dat er voor iedereen wel geschikt werk te vinden is.

Je hebt terugkerende werkzaamheden als zaaien, planten, wieden, schoffelen, oogsten en grasmaaien, maar ook keukenwerk en schoonmaken. De werkzaamheden bieden een duidelijke structuur. Deelnemers werken in een vast dagritme met door het jaar heen terugkerende werkzaamheden. Aan de andere kant leren ze flexibel te zijn, omdat het werk per seizoen wisselt en van de weersomstandigheden afhankelijk is. De activiteiten zijn kleinschalig en bijzonder en daardoor leuk en overzichtelijk.

Onze tuinderij is wel commercieel en daardoor ontstijgt het werk het hobbymatige karakter van veel zorgboerderijen. Hierdoor kunnen we de schaal van de zorg relatief klein houden. Het houdt ook in dat het soms druk is en er deadlines zijn. Iedereen krijgt de rol die hij/zij aankan, maar wordt ook geprikkeld om stappen vooruit te maken. Het samenwerken aan mooie tastbare resultaten geeft veel voldoening en verbetert het zelfvertrouwen.

Ieder mens is uniek, daarom ontdekken we samen wat iemands mogelijkheden en talenten zijn. Deze kunnen we verder ontwikkelen. Samen kunnen we uitdagingen aangaan. We proberen iedereen op zijn eigen niveau te activeren en te stimuleren. Beperkingen zijn hier niet aan de orde, want we kunnen voor eenieder passend werk vinden. Iedere medewerker, of die nu vrijwilliger met of zonder zorgachtergrond is of stagiair, vormt een belangrijke schakel in ons proces. We werken samen om de Tuinen vorm te geven en mooie, eerlijke producten te produceren.

Wat speciaal is aan onze boerderij is dat wij naast deelnemers met een zorgachtergrond ook met vrijwilligers vanuit de hele wereld werken. Bovendien komen er ook toeristen naar de Tuinen. Dit zorgt ervoor dat men zich een onderdeel van de (wereldwijde) samenleving kan voelen.

Zorgboerderij Drenthe

Voor wie is dit geschikt?

Omdat het werk fysiek is en een zekere mate van precisie vergt is het werk op onze zorgboerderij minder geschikt voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. We hebben ervaring met mensen met een psychiatrische achtergrond, zoals angststoornissen, psychoses en autisme. De werkzaamheden zijn ook bijzonder geschikt voor mensen met een burn-out of voor reïntegratie. De complexiteit van ons bedrijf met zijn veelheid aan activiteiten biedt medewerkers de kans te onderzoeken waar hun passie en kracht ligt.

Samen ontdekken we wat iemands mogelijkheden en talenten zijn, zodat we die verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast kunnen deelnemers het groeiproces in de tuinen van begin tot eind meemaken, wat hun betrokkenheid bij en inzicht in het leven vergroot.

Hoe gaan we te werk?

1. Kennismaking

Wanneer je geïnteresseerd bent om bij ons dagbesteding te komen doen, maken we een afspraak om een kijkje te komen nemen. Als werken bij ons je dan leuk lijkt, plannen we een vervolgafspraak voor nadere kennismaking en een intakegesprek. Hierbij mag je een begeleider, familielid of andere bekende meenemen.

2. Proefperiode

Na de intake maken we een afspraak over welke dagdelen je gaat werken en er wordt een deelnemers-overeenkomst getekend. Op dit moment bestaat er geen wachtlijst en je kunt direct aan de slag. Eerst voor een proefperiode van vier weken. Je wordt ingewerkt door de zorgboer. Na de proefperiode doen we een evaluatiegesprek. Dit kan ook weer samen met een begeleider. Wanneer je besluit te blijven dan gaan we een begeleidingsplan schrijven.

3. Kosten

De dagbesteding kan worden bekostigd uit een persoonsgebonden budget (PGB) of je krijgt zorg in natura via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Omdat wij naast zorgboerderij gewoon tuinderij zijn en daarin ook regelmatig stagiaires uit de groene sector mogen begeleiden, is het ook heel goed mogelijk om arbeidsmatige vaardigheden aan te leren om mensen weer naar betaalde arbeid toe te leiden in het kader van een reïntegratietraject.

In het algemeen is het mogelijk om te werken aan zelfstandigheid, sociale contacten, het ontplooien van eigen initiatief en verantwoordelijkheden, leren omgaan met autoriteit, samenwerking, flexibiliteit, werkritmes, opkomen voor jezelf en anderen, stressbestendigheid.
Samen stellen we een begeleidingsplan op met leerdoelen zodat je jezelf kunt ontwikkelen en je sterke en zwakke kanten kunt ontdekken.

Re-integratie via de Tuinen

Omdat wij naast zorgboerderij gewoon tuinderij zijn en daarin ook regelmatig stagiaires uit de groene sector mogen begeleiden, is het ook heel goed mogelijk om arbeidsmatige vaardigheden aan te leren om mensen weer naar betaalde arbeid toe te leiden in het kader van een reïntegratietraject.

In het algemeen is het mogelijk om te werken aan zelfstandigheid, sociale contacten, het ontplooien van eigen initiatief en verantwoordelijkheden, leren omgaan met autoriteit, samenwerking, flexibiliteit, werkritmes, opkomen voor jezelf en anderen, stressbestendigheid.

Samen stellen we een begeleidingsplan op met leerdoelen zodat je jezelf kunt ontwikkelen en je sterke en zwakke kanten kunt ontdekken.

Lijkt het je wat om bij ons aan de slag te gaan?